top of page

ทำไมต้องเช็กระยะ? 1,000 กิโลเมตร/ 1 เดือนแรก
การนำรถเข้าเช็คระยะในช่วงระย: 1,000 กิโลเมต หรือ 1 เดือนแรก มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการตรวจเช็ครถใน ช่วงที่เรียกว่า ระยะรันอิน โดยเหตุผลหลักๆ ของการที่รถใหม่ต้องรันอิน คือการที่ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ภายในเครื่องยนต์เกิดการเสียดสีกัน สัมผัสกัน ทำให้มี เศษโลหะเล็กๆ ไหลปน ออกมากับน้ำมันเครื่องนอกจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว ทางศูนย์บริการจะตรวจสอบค่แรงขันตามจุดยึดต่างๆ รอบคั้น ทำการปรับตั้งระยะเบรคให้อยู่ในค่ามาตรฐานและตรวจสอบระบบการทำงานขอ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าต่างๆ โดยเครื่อง PADS พร้อมทั้งระบบไฟส่งสว่าง เพื่อการทำงานของรถเวสป้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
29 views0 comments

Comments


bottom of page