top of page

ภาพความประทับใจ Trip Vespathonburi

ภาพความประทับใจ Trip Vespathonburi ที่พาไปชม Pop-Up Museum สถานที่แฮงเอาค์ใหม่ใจกลางสุขุมวิท 26 กับงาน 'HOUSE OF LA DOLCE VITA IN SCOOTER 2019' ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ

ใครที่พลาดโอกาสไปไม่ต้องกังวล เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ

49 views0 comments

Comments


bottom of page