top of page

เช็คสภาพยางเวสป้า 3 ขั้นตอนง่ายๆยางมอเตอร์ไซค์เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของมอเตอร์ไซค์ของเรา ที่สัมผัสกับพื้นถนน ดังนั้นท่านเจ้าของรถควรมีการดูแลบำรุงรักษายางรถยนต์เราอย่างสม่ำเสมอหรือทุกครั้งที่มีการเดินทางไกล เพื่อให้มอเตอร์ไซค์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งตัวท่านเองและผู้ร่วมเดินทางควรมีการ ตรวจเช็คสภาพยางมอเตอร์ไซค์ อย่างสม่ำเสมอนะครับ และทางเราก็มี 3 ขั้นตอนง่ายๆวิธีตรวจเช็คสภาพยางมอเตอร์ไซค์ มาแนะนำ ดังนี้ครับ1.เช็คลมยาง

ยางมอเตอร์ไซค์เป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนตลอดเวลาที่ใช้งาน ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมาก เราควรมีการเช็คลมยาง อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง หรือทุกครั้งก่อนการเดินทาง เพราะระดับผมยางที่น้อยหรือมากจนเกินไป อาจจะเป็นปัจจัยทำให้ยางรถยนต์เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กำหนด หรืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2.เช็คความลึกดอกยาง

ความลึกของยางมอเตอร์ไซค์ ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 4 มม. หากน้อยกว่าอาจจะให้การทรงตัวของรถแย่ลง และเสียการควบคุมตัวรถได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน โดยเฉพาะการลื่นไถลบนถนนเปียกลื่นขณะเร่งแซงหรือในขณะเข้าโค้ง ดังนั้นท่านเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถควรตรวจสอบความลึกของดอกยางมอเตอร์ไซค์ อย่างสม่ำเสมอ

3. เช็ครอยแตก และความเสียหายของยาง

รอยแตกแก้มยางอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเติมลมยางที่ไม่เหมาะสม น้อยหรือมากจนเกินไป การบรรทุกของหนักเกินไป หรือใช้สารเคมีผิดประเภทเช็ดทำความสะอาด ปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้ยางเกิดการรั่วซึม หรือยางเกิดการระเบิดได้

31 views0 comments

Comments


bottom of page