top of page

เวสป้าเติม...ลมยาง เท่าไรถึงจะดี?


การเติมลมยางให้เหมาะสมกับรถเเละการใช้งาน ช่วยป้องการสึกหรอของยางก่อนเวลาอันควร อย่าลืมตรวจเช็คสภาพลมยางทุกอาทิตย์นะครับ

S,LX,SPRINT 125

ล้อหน้า 24 PSI

ล้อหลัง 29 PSI

ล้อหลัง (มีผู้โดยสาร) 32 PSI


SPRINT,PRIMAVERA 150

ล้อหน้า 26 PSI

ล้อหลัง 30 PSI

ล้อหลัง (มีผู้โดยสาร) 33 PSI

GTS 150

ล้อหน้า 28 PSI

ล้อหลัง 30 PSI

ล้อหลัง (มีผู้โดยสาร) 33 PSI


GTS,GTV 300

ล้อหน้า 29 PSI

ล้อหลัง 33 PSI

ล้อหลัง (มีผู้โดยสาร) 39 PSI

4,732 views0 comments

Comments


bottom of page